Система за управление на качеството

Качество

Като водещ производител и доставчик на компоненти за кари и друга подемно-транспортна техника Балканкар РУЕН АД е отдадено и фокусирано върху постигането на най-високи стандарти в своята дейност за гарантиране на качеството. Тези стандарти са документирани във въведена Система за управление на качеството на Балканкар РУЕН АД.

Системата за управление на качеството в Балканкар РУЕН АД, която обхваща процеси, правила и процедури за вътрешно-организационните дейности цели не само да обезпечи текущо качеството на произвежданите от нас продукти, но и да гарантира непрестанно усъвършенстване.

В утвърдената от ръководството фирмена политика по качеството на Балканкар РУЕН АД качество във всяко отношение е поставен в центъра на нашето внимание. Политиката по качество формулира целите и задачите на всички нива в организацията ни.

Политика по качеството на Балканкар РУЕН АД

Балканкар РУЕН АД се стреми да бъде определян като доставчик, изцяло насочен към разработката, производството и предоставянето на качествени решения, надеждни и ефективни продукти и услуги на нашите клиенти, които да ни отличават пред нашите конкуренти.

Балканкар РУЕН АД се счита за фирма, която постоянно се стреми да прилага най-високите стандарти за осигуряване на качеството спрямо всички свои дейности и да постига удовлетворяване на очакванията на клиентите.

Балканкар РУЕН АД се стреми да осигурява постоянно подобрение на продуктовата гама и обслужването на клиентите, с което да удовлетвори или надвиши техните очаквания и да бъде предпочитаният доставчик на компоненти за кари и друга подемно транспортна техника. 

Downloads:

Certificate ISO9001_BG  Declaration ISO9001_BG