Успешно приключи проект на Балканкар Руен АД по Оперативна програма "Конкурентоспособност"

27 юли 2013

Успешно приключи проектът 4MC‐02‐101 / 27.04.2012 „Повишаване на конкурентоспособността на Балканкар Руен АД чрез ефективно управление на енергията“, по Операция 2.1.2: „Покриване на международно признати стандарти”, ОП „Развитие на конкурентоспособността на Българската икономика 2007‐2013 г.”.

Прочетете повече