История

За насИдеята за производството на кари в България се появява в ранните 50 години на 20 век. Към нейната реализация на практика се пристъпва през 1952 г., когато е разработена и първата опитна серия български платформени електрокари, общо 5 на брой. По-късно, през 1955 г. е произведена още една серия и на следващата година, по време на 7-та сесия на Съвета за икономическа взаимопомощ (СИВ), страната ни получава специализация за производство на безрелсови подемно-транспортни средства с електрозадвижване.

Производството на кари в България е един от секторите на родната промишленост, който в историята си е имал значителни постижения. От разработването на първата опитна серия на подемно-транспортните машини у нас през 1952 г. отрасълът непрекъснато се разраства и усъвършенства докато към края на 70-те години на миналия век страната ни излиза на първо място по обем на производство на кари в света. Късните 80 години на века обаче са началото на края за държавната фирма "Балканкар".

Балканкар РУЕН АД от 1967г. обслужва монтажните заводи на ДСО "Балканкар". След разпада на Балканкар Холдинг АД и обявяването в несъстоятелност на холдинга през 2002г., от неговите структури са извадени предприятията, които създават междинни продукти, необходими за производството на кари.

Акционерното дружество Балканкар РУЕН е изцяло частно от м.септември 2007г. и е дъщерно на Балканкар ЗАРЯ АД.